Presedinte AOR

TEBAN Adrian

primar al orasului Cugir, jud. Alba 


Asociatia Oraselor din Romania:

Sediul  AOR

 

Bucureşti

Sector 1, strada Buzesti nr 61,

bl A6, sc 1, et 6, ap 39.

Tel: 021.311.71.97

Fax: 021.310.71.66

e-mail: informare@aor.ro

www.aor.ro

 

Birou Preşedinte

 

E-mail: office@aor.ro
 
 

 

Date fiscale:

CUI: 13810572

cont bancar:

 RO07RZBR0000060005696786

Raiffeisen Bank

 
Acces rapid:

   - Presedintia Romaniei

   - Guvernul Romaniei

   - Senatul Romaniei

   - Camera Deputatilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei si cu documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei.  

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

 

 

 

 

 

 

 

C O M U N I C A T

14.12.2022

 

 

   

 


 

C O M U N I C A T

13.12.2022

   
   

 


 

C O M U N I C A T

06.12.2022

   
   

 


 

C O M U N I C A T

26.11.2022

   
   

 


 

C O M U N I C A T

02.11.2022

   
   

 


 

I N V I T A Ț I E

la Adunarea Generală Extraordinară a AOR
31 octombrie – 02 noiembrie 2022

   

Doamnelor / Domnilor PRIMARI,
Se convoacă întrunirea Adunării Generale a AOR în şedinţă extraordinară, în conformitate cu prevederile articolului 15 din Statutul AOR, în perioada 31 octombrie -02 noiembrie 2022, la hotel RAMADA****, strada Emil Cioran, nr 2, Sibiu.

 

Descarca Invitatia

 

Descarca Fisa de inscriere

 


 

C O M U N I C A T

25.10.2022

   
   

 


 

I N V I T A Ț I E

la Consiliul Director AOR
20 octombrie 2022

   

Doamnelor / Domnilor PRIMARI,
La cererea unei treimi din numărul membrilor titulari ai Consiliului Director (9 membri din totalul celor 27 de membri titulari), se convoacă întrunirea CD AOR, în conformitate cu prevederile art. 20, alin. (1) din Statutul AOR, în ziua de joi, 20.10.2022, orele 11.00, cu participarea fizică la sală a membrilor AOR, la Phoenicia Grand Hotel Bucureşti, str. Căpitan Alexandru Șerbănescu, nr. 87, București.
Participarea la CD AOR se poate confirma prin mesaj transmis pe numărul de WhatsApp 0744385323, la Ionel Chiriță.
Dacă doriti cazare, puteți suna la numărul precizat pentru a stabili detalile acesteia.

 

Descarca Invitatia

 

Proces verbal al CD AOR 23-26.08.2022

 

Statut AOR

 

Raportul comun al comisiilor de buget si munca, din SENAT, L483-2022

 

AOR - Lista sinteza cu prioritatile oraselor la data de 15.10.2022

 

Apel catre primarii de orase cu documentare - 15.10.2022

 

 


 

C O M U N I C A T

05.09.2022

   
   

 


 

C O M U N I C A T

27.08.2022

   
   

 


 

I N V I T A Ț I E

la Consiliul Director AOR
23 august – 26 august 2022

   

Se convoacă întrunirea Consiliului Director AOR în şedinţă ordinară, în conformitate cu prevederile articolului 20 din Statutul AOR, cu posibilitatea participării şi a celorlalţi membri ai asociaţiei, în perioada 23 august-26 august 2022, la Phoenicia Holiday Resort - Năvodari, cu programul menţionat în “Invitatie primari la CD AOR din 23-26 august 2022”.
     Prin urmare, vă rugăm să vă exprimaţi intenţia fermă de participare prin transmiterea fişei de înscriere, completată cu varianta de servicii alese, la adresa informare@aor.ro, până la data 12 august, orele 17.00.
     Relaţii prin Alexandru Petrovici - director ececutiv, la tel. 0788.71.85.85.

 

Descarca Invitatia (.pdf)

 

Descarca Proiectul ordinei de zi (.pdf)

 

Descarca Fisa de inscriere (.pdf)

 


 

 

C O M U N I C A T

01.07.2022

   
   

 


 

C O M U N I C A T

22.06.2022

   
   

 


 

C O M U N I C A T

15.06.2022

   
   

 


 

C O M U N I C A T

09.06.2022

   
   

 


 

C O M U N I C A T

20.05.2022

   
   

 


 

C O M U N I C A T

19.05.2022

   

Conferința de prezentare a proiectului SIPOCA 750


      În data de 17 mai 2022, a avut loc, la București. conferința de prezentare a proiectului Consolidarea cooperării dintre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale” cod SIPOCA 750. Acest proiect este desășurat de Ministerul Dezvolării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) în parteneriat cu cele 4 structuri associative ale autorităților administrației publice locale: Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR), Asociația Municipiilor din România (AMR), Asociația Orașelor din România (AOR) și Asociația Comunelor din România (ACoR).
       Întâlnirea a debutat cu cuvântul de deschidere al domnului Dorin CIOMAG, managerul de proiect, acesta fiind precedat de alocuțiunile reprezentanților structurilor asociative. Domnul Ionel CHIRIȚĂ, președinte executiv AOR, a evidențiat rolul esențial al structurilor asociative în procesul de dialog cu administrația centrală. Au fost prezentate obiectivele generale și specifice ale proiectului, calendarul activităților, echipele de proiect, precum și stadiul de implementare al proiectului de către parteneri.
      Activitățile specifice ale proiectului sunt:
– Dezvoltarea și operaționalizarea instrumentului IT&C de comunicare și consultare cu structurile asociative ale administrației publice locale (Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR), Asociația Municipiilor din România (AMR), Asociația Orașelor din România (AOR) și Asociația Comunelor din România (ACoR),
– Dezvoltarea și operaționalizarea instrumentelor IT&C de comunicare și consultare la nivelul fiecărei structuri asociative a administrației publice locale,
– Elaborarea unui proiect/proiecte de modificare/completare/îmbunătățire a cadrului normativ incident colaborării și comunicării între MDLPA și structurile asociative.
      Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European (FSE), se încadrează în Axa prioritară 1: „Administrație publică și sistem judiciar eficiente” a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 și are ca scop consolidarea capacităţii administrative a autorităţilor administraţei publice centrale şi locale în vederea optimizării procesului de consultare/decizional.


      

 


 

ANUNT ANGAJARE

16.05.2022

   

CERINŢELE POSTULUI:


1. Să argumenteze prin studii de cercetare punctele de vedere pentru toate proiectele de acte normative care vin spre consultare la AOR;
2. Să pregătească luările de poziție ale AOR respectiv ale membrilor conducerii AOR la dezbaterile din comisiile parlamentare și la evenimentele la care AOR este invitată;
3. Să aibă cunoștințe în domeniul IT care să îi confere prelucrarea datelor în vederea utilizării în interesul asociației;
4. Să aibă cunoștințe şi/sau abilități care să îi permită îndeplinirea atribuțiilor cu caracter general privind activitatea din AOR.

 

Descarca detalii (.pdf)

 

Descarca Procesul Verbal cu rezultatele concursului (.pdf)

 

Descarca Procesul Verbal cu rezultatul probei interviu (.pdf)

 


 

C O M U N I C A T

05.04.2022

   
   

 


 

C O M U N I C A T

05.04.2022

   
   

 


 

I N V I T A T I E

   

AG AOR, 03-06 aprilie 2022
– în atenţia tuturor unităţilor administrativ-teritoriale cu statut de oraş –


Stimată Doamnă / Stimate Domnule PRIMAR,
Asociaţia Oraşelor din România (AOR) vă invită să participaţi la lucrările Adunării Generale AOR
, care se vor desfăşura în perioada 03-06 aprilie 2022, în Bucureşti.


Dezbaterile privind cele mai importante probleme cu care se confruntă oraşele mici şi mijlocii la care au fost invitaţi Preşedintele României, Preşedintele Senatului, Preşedintele Camerei Deputaţilor, Prim-Ministrul şi membri ai Executivului, parlamentari şi alţi parteneri ai AORse vor desfăşura în ziua de marţi, 05 aprilie 2022, în Sala Nicolae Iorga din Palatul Parlamentului.


Celelalte activităţi ale Adunării Generale AOR, din zilele de 03, 04 şi 06 aprilie, se vor desfăşura la Phoenicia Grand Hotel ****, din blvd. Alexandru Șerbănescu, Nr.87, Sector 1 şi vor cuprinde:
- Şedinţa Consiliului Director pentru pregătirea Adunării Generale AOR;
- Discutarea şi aprobarea materialelor din mapa evenimentului;
- Alegerea noilor membrii ai Consiliului Director AOR;
- Recepţie oferită membrilor Asociaţiei Oraşelor din România, participanţi la lucrările AG;
- Concluziile referitoare la lucrările Adunării Generale AOR-2022 din cele trei zile şi aprobarea rezoluţiilor rezultate la finalul Adunării Generale AOR.


Anexat aveţi Fişa de înscriere pentru participare, cu menţionarea costurilor de participare, care trebuie completată şi transmisă hotelului la adresa de e-mail: evenimente@phoenicia.ro sau la fax: 021.300.08.85, până la 25 martie 2022.


Programul evenimentului pentru fiecare dintre zilele acestuia vă va fi transmis după ce vom avea confirmările invitaţilor şi după corelarea tuturor aspectelor organizatorice.


Relaţii privind Programul Adunării Generale AOR prin Ionel Chiriţă, tel. 0744.385.323.


Prezenţa dumneavoastră va oferi evenimentului un plus de coeziune, arătând că doar împreună, toate oraşele, vom putea să obţinem mai mult din ceea ce ne dorim de la Preşedinţie, Guvern şi Parlament.

 

Descarca invitatia (.pdf)

 

Descarca Fisa de inscriere (.doc)

 

Programul şi agenda AG AOR, 03-06.04.2022, Bucuresti (.pdf)

 

Probleme organizatorice – discutarea şi aprobarea documentelor din mapa (.pdf)

 

Raport de activitate Presedinte AOR Adrian Teban 2021 - 2022 pt AG (.pdf)

 

Raportul Comisiei de Cenzori la 31.12.2021 (.pdf)

 

Bilantul si rezultatul exercitiului financiar al anului 2021 (.pdf)

 

Oraşe cu cotizaţi plătită integral 01.04.2022 (.pdf)

 

Prezentare proiect POCA  (.pdf)

 

Proiect BVC (.pdf)

 

Procedura de vot pentru alegerile din AOR (.pdf)

 

Statut AOR (.pdf)

 

Prioritatile oraselor data de 15.02.2022 (.pdf)

 


C O M U N I C A T

31.03.2022

   
   

 


 

C O M U N I C A T

17.03.2022

   
   

 


 

I N V I T A T I E

16.03.2022

   

ÎN ATENŢIA TUTUROR UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE CU STATUT DE ORAŞ


Stimată Doamnă / Stimate Domnule PRIMAR,
Asociaţia Oraşelor din România (AOR)
vă invită să participaţi la lucrările Adunării Generale AOR, care se vor desfăşura în perioada 03-06 aprilie 2022, în Bucureşti.

Dezbaterile privind cele mai importante probleme cu care se confruntă oraşele mici şi mijlocii – la care vor fi invitaţi Preşedintele României, Preşedintele Senatului, Preşedintele Camerei Deputaţilor, Prim-Ministrul şi membri ai Executivului, parlamentari şi alţi parteneri ai AOR – se vor desfăşura în ziua de marţi 05 aprilie 2022 în Sala Nicolae Iorga din Palatul Parlamentului.
Celelalte activităţi ale Adunării General AOR, din în zilele de 03, 04 şi 06 aprilie, se vor desfăşura la Phoenicia Grand Hotel ****, din blvd. Alexandru Șerbănescu, Nr.87, Sector 1 şi vor cuprinde:
- Şedinţa Consiliului Director pentru pregătirea Adunării Generale AOR;
- Discutarea şi aprobarea materialelor din mapa evenimentului;
- Alegerea noilor membrii ai Consiliului Director AOR;
- Recepţie oferită membrilor Asociaţiei Oraşelor din România, participanţi la lucrările AG;
- Concluziile referitoare la lucrările Adunării Generale AOR-2022 din cele trei zile şi aprobarea rezoluţiilor rezultate la finalul Adunării Generale AOR.

Programul evenimentului pentru fiecare dintre zilele acestuia şi Fişa de înscriere pentru participare, cu menţionarea costurilor de participare, vă vor fi transmise după ce vom avea confirmările invitaţilor şi după corelarea celorlalte aspecte organizatorice.
Relaţii privind Programul Adunării Generale AOR prin Ionel Chiriţă, tel. 0744.385.323.


Descarca invitatia (.pdf)

 


 

C O M U N I C A T

10.03.2022

   
   

 


 

C O M U N I C A T

24.02.2022

   
   

 


 

I N V I T A T I E

07.02.2022

   

Stimată Doamnă Primar,
Stimate Domnule Primar,


   Se convoacă întrunirea Consiliului Director AOR în şedinţă ordinară, în conformitate cu prevederile articolului 20 din Statutul AOR, în perioada 21-23 februarie 2022, la Alpin Resort Hotel – Poiana Braşov, în condiţiile şi cu programul menţionat în invitaţia ataşată.
Relaţii prin Ionel Chiriţă, mobil 0744.385.323.
Asigurandu-vă de cele mai distinse sentimente de preţuire, vă rugăm să ne anunţaţi până miercuri, 09 februarie, orele 15.00, prin e-mail transmis la informare@aor.ro, intenţia de participare la acest eveniment.

 

Descarca invitatia (.pdf)

 

Descarca fisa de inscriere (.pdf)

 

Programul si ordinea de zi CD AOR (.pdf)

 

Raport de activitate Presedinte AOR Adrian Teban (.pdf)


Raport financiar-contabil la 31.12.2021 (.pdf)


Raportul Comisiei de Cenzori la 31.12.2021 (.pdf)


Acord de colaborare Federatia Columna cu AOR 2022 (.pdf)


Prezentare proiect POCA (.pdf)


Draft Invitatie Forum (.pdf)


Draft Agenda Forum martie 2022 (.pdf)


FORMULAR-INSCRIERE - Forum coop descentralizare - 2022 (.pdf)


Organigrama si statul de functii AOR (.pdf)


Probleme orase data de 15.02.2022 (.pdf)

 


 

C O M U N I C A T

31.01.2022

   
   

 


 

C O M U N I C A T

26.01.2022

   
   

 


 

C O M U N I C A T

11.01.2022

   
   

 


 

C O M U N I C A T

17.12.2021

   
   

 


 

C O M U N I C A T

14.12.2021

   
   

 


 

 

C O M U N I C A T

13.12.2021

   
   

 


 

C O M U N I C A T

03.12.2021

   
   

 


 

C O M U N I C A T

12.11.2021

   
   

 


 

ANUNT ATRIBUIRE

22.10.2021  

   
Asociația Orașelor din România, în calitate de autoritate contractantă, a publicat anuntul de atribuire a contractului de achiziții Servicii organizare evenimente aferente activității 6.3. Dezvoltarea și operaționalizarea instrumentului IT&C de comunicare și consultare la nivelul AOR din cadrul proiectului ,,Consolidarea cooperării dintre Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale”, cod SMIS 130587.
COD CPV: 55100000-1 - Servicii hoteliere , 79952000-2 - Servicii pentru evenimente.


Descarcă documentul (.pdf)

 


 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

28.09.2021  

   
Asociația Orașelor din România, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziții Servicii organizare evenimente aferente activității 6.3. Dezvoltarea și operaționalizarea instrumentului IT&C de comunicare și consultare la nivelul AOR din cadrul proiectului ,,Consolidarea cooperării dintre Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale”, cod SMIS 130587.
COD CPV: 55100000-1 - Servicii hoteliere , 79952000-2 - Servicii pentru evenimente.
Descrierea serviciilor care urmează să fie achiziționate se regăsește în Caietul de sarcini anexat.


Descarcă arhiva cu documente (.rar)

 


 

C O M U N I C A T

24.09.2021  

 

   

"Pentru a evita creşterea disparităţilor şi pentru a asigura coeziunea teritorială, fiecare unitate administrativ-teritorială va avea prealocată finanţarea minimă pentru cel puţin un proiect eligibil, în limita sumei prevăzute în normele metodologice. Totodată, localităţile care accesează împreună fondurile disponibile prin acest program, prin Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară, vor putea beneficia de o finanţare sporită cu 10%", a precizat ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației publice Cseke Attila, în cadrul ședinței Consiliului Director al Asociației Orașelor.
      Prezent la reuniunea celor peste 60 de primari de orașe, ministrul Cseke a anunțat și transparentizarea procesului de aplicare la Programul național de investiții “Anghel Saligny“ prin punerea la dispoziția autorităților locale a platformei digitale https://investitii.mdlpa.ro/, special creată pentru depunerea cererilor de finanțare pentru proiectele de construcție și modernizare a drumurilor, a rețelelor de apă și canalizare.

 

Descarcă documentul integral (.pdf)

 


 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

20.09.2021  

   
Asociația Orașelor din România, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziții Servicii organizare evenimente aferente activității 6.3. Dezvoltarea și operaționalizarea instrumentului IT&C de comunicare și consultare la nivelul AOR din cadrul proiectului ,,Consolidarea cooperării dintre Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale”, cod SMIS 130587.
COD CPV: 55100000-1 - Servicii hoteliere , 79952000-2 - Servicii pentru evenimente.
Descrierea serviciilor care urmează să fie achiziționate se regăsește în Caietul de sarcini anexat.


Descarcă arhiva cu documente (.rar)

 

Decizie anulare procedura (.pdf)

 


 

A N U N T

17.09.2021  

   
Se convoacă întrunirea Consiliului Director joi şi vineri, 23-24.09.2021, la Bucureşti.

INVITAŢII CELOR DOUĂ ZILE:
- Domnul Ministru Attila Cseke, MDLPA, va prezenta Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny", normele metodologice şi standardele de cost necesare punerii în aplicare a acestui program;
- Domnul Secretar de Stat Cristian Roman, MIPE, va fi partenerul nostru pentru dezbaterea cu tema ”Accesul oraşelor mici şi mijlocii la fondurile europene în perioada 2021-2027 (PNRR, POR şi celelalte programe operaţionale)”.
Aveţi ataşate invitaţia cu programul celor două zile şi fişa de înscriere.


Descarcă invitatia (.pdf)

 

Descarcă fisa de inscriere (.doc)

 

Ordinea de zi - proiect (.pdf)

 

Implicarea asociatiei oraselor din Romania în constituirea CALRRM (.pdf)

 

Cererea presedintelui executiv AOR catre conducerea AOR - 07.09.2021 (.pdf)

 

Declaratie Apel (.pdf)

 

Propunere protocol PAID AOR (.pdf)

 

Protocol si Plan de Actiune ANAP -  AOR 11.05.2021 (.pdf)

 

Solicitare sustinere Nicolae Avram (.pdf)

 

Raport financiar-contabil la 30.06.2021 (.pdf)

 

Raportul Comisiei de Cenzori la 30.06.2021 (.pdf)

 

Prezentare proiect Cod My SMIS 130587 Cod SIPOCA 750 (.pdf)

 

Proiect BVC 2021 (.pdf)

 


 

C O M U N I C A T

26.08.2021

   
   

 


 

A N U N T

17.08.2021  

   
În zilele de 25 şi 26 august a.c. urmează să organizăm cursul cu tema: “Accesarea fondurilor europene soluţia reală de modernizare şi dezvoltare a oraşelor”, care va urma şedinţei de lucru din 23 şi 24 august a Consiliu Director, la care au posibilitatea să participe oricare dintre reprezentanţii unităţilor administrativ-teritoriale cu statut de oraş. Locația de desfășurare este: complex Vox Maris Resort – Costinești..


Descarcă documentul (.pdf)

 


 

I N V I T A Ț I E

09.08.2021  

   
Se convoacă Consiliul Director AOR, cu posibilitatea participării şi a celorlalţi membri al asociaţiei, în perioada 22 – 27 august 2021, la Vox Maris Grand Resort din staţiunea Costineşti, urmat de un curs cu tema “Accesarea fondurilor europene soluţia reală de modernizare şi dezvoltare a oraşelor”.

Programul sumar al evenimentului
Duminică: 22 august, după orele 16.00 - sosirea participanţilor;
Luni şi marţi: 23 şi 24 august - lucrările Consiliului Director AOR;
Miercuri şi joi: 25 şi 26 august - curs cu tema “Accesarea fondurilor europene
soluţia reală de modernizare şi dezvoltare a oraşelor”;
Vineri: 27 august, orele 10.00-12.00 – plecarea participanţilor.
Evenimentul va putea avea loc numai dacă până vinerea acestei săptămâni vor confirma participarea un număr suficient care să permită desfăşurarea acestuia.

Prin urmare, vă rugăm să vă exprimaţi intenţia fermă de participare transmiţând până la data 13.08.2021, orele 12.00, la adresa informare@aor.ro, fişa de înscriere, nr. 1 sau nr. 2, pentru confirmarea participării, completată cu varianta de servicii alese.

Relaţii prin Ionel Chiriţă, mobil 0744.385.323.


Descarcă:

 

1. Invitatie CD AOR

 

2. Fisa de inscriere nr. 1 -  pentru participare la CD AOR

 

3.Fisa de inscriere nr. 2 -  pentru participare la CD AOR


 

C O M U N I C A T

07.07.2021

   
   

 


 

C O M U N I C A T

15.06.2021

   
   

 


 

C O M U N I C A T

27.05.2021

   
   

 


 

C O M U N I C A T

25.05.2021

   
   

 


 

C O M U N I C A T

07.05.2021

   
   

 


 

I N V I T A Ț I E

AG Extraordinară AOR
din 27 aprilie 2021

23.04.2021  

   
Se convoacă Adunarea Generală AOR, în şedinţă extraordinară, online, în ziua de marţi, 27 aprilie 2021, orele 11.30, pe platforma zoom, cu următoarea ordine de zi:
1. Prezentarea stadiului de elaborare a Planului Naţional de Relansare şi Rezilienţă şi modalităţile de valorificare eficientă a oportunităţilor care pot fi puse la dispoziţia unităţilor administrativ-teritoriale cu statut de oraş.
2. Aprobarea raportului financiar contabil pentru execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanțului contabil la 31.12.2020.
Relaţii referitoare la detaliile tehnice privind participarea la această adunare generală şi cele privind Programul AG AOR, prin Ionel Chiriţă – preşedinte executiv, la tel. 0744.385.323.
Linkul de acces în platforma zoom vă va fi transmis cu cel puţin jumătate de oră înainte de începerea Adunării Generale Extraordinare AOR.
Prezenţa dumneavoastră va oferi evenimentului un plus de coeziune şi va demonstra unitatea oraşelor din România în abordarea problemelor specifice.


1. Invitatie AG Extraordinara AOR, online, aprilie 2021 (2).pdf

2. Programul AG AOR, 27 aprilie 2021.pdf

3. PNRR -  Publicat pe site-ul MIPE - 19.03.2021.pdf

4. Adresa catre MIPE pentru Memorandum inaintat la data de 09.04.2021.pdf

5. Memorandumul AOR inaintat catre MIPE - la data de 09.04.2021.pdf

6. Raport comisie cenzori  la 31.12.2020.pdf

7. Bilant AOR la - 31.12.2020.pdf


 

A N U N Ț

19.04.2021

   

   
În prezent se află în implementare la nivelul Asociației Orașelor din România proiectul cu titlul - Consolidarea cooperării dintre Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă și are drept obiectiv principal întărirea relației dintre Minister și structurile asociative ale administrației publice locale. Mai multe detalii aici. 

C O M U N I C A T

02.04.2021

   
   

 


 

C O M U N I C A T

02.04.2021

   
   

 


 

C O M U N I C A T

19.03.2021

   
   

 


 

A N U N Ț

18.03.2021

   

   
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin Direcția Generală Dezvoltare Rurală – Autoritate de Management pentru PNDR (DGDR AM PNDR), este responsabil pentru implementarea măsurilor de mediu și climă din PNDR 2014-2020 prin care se acordă plăți compensatorii fermierilor care furnizează societății servicii publice prin adoptarea unor practici agricole prietenoase cu mediul. În acest sens, MADR informează că materialele informative referitoare la măsurile de mediu și climă aferente anului 2021 sunt publicate pe websiteul MADR, aici .


Documentul integral il puteti descarca de aici (.pdf)


 

C O M U N I C A T

16.03.2021

   
   

 


 

C O M U N I C A T

10.02.2021

   
   

 


 

ANUNȚ IMPORTANT

16.02.2021

   

   

      Doamnă / Domnule Primar,


În această perioadă una dintre dezbaterile majore din spațiul public este legată de Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), instrument prin care vor fi alocați bani pentru proiecte ce urmează să fie realizate, inclusiv de către orașe.
Reprezentanții Asociației Orașelor din România se află într-un contact direct cu cei ai Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene pentru a susține interesele localităților mic urbane, pe care le reprezentăm.
Pentru a avea un punct de vedere argumentat cu privire la nevoile reale de finanțare ale orașelor mici și mijlocii din România, vă rugăm să completați formularul anexat (sub formă de google form) până vineri 19 februarie a.c.
Menționăm faptul că toate proiectele indicate vor putea fi transmise ministerului de resort pentru a fi incluse în anvelopa financiară a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Relaţii suplimentare prin Alexandru Petrovici, director AOR – 0788.71.85.85.

ACCESAŢI LINK-UL DE MAI JOS PENTRU A COMPLETA INFORMAȚIILE SOLICITATE:

Colectarea de informaţii necesare formulării unui punct de vedere argumentat cu privire la nevoile reale de finanțare ale orașelor mici și mijlocii prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - 16.02.2021


 

C O M U N I C A T

10.02.2021

   
   

 


 

C O M U N I C A T

20.11.2020

   

   

      Noul Președinte al Asociației Orașelor din România este dl Adrian Ovidiu TEBAN, primar al orașului Cugir (județul Alba) care alături de dl Daniel Gheorghe Nicolaș, primar al orașului Odobești (județul Vrancea) în calitate de prim-vicepreședinte și dl Jozsef Mik, primar al orașului Borsec, secretar general vor asigura conducerea organizației în perioada 2020-2024.
Noua conducere își propune întărirea capacității Asociației de a fii un partener activ al administrației centrale în pregătirea proiectelor din Fondul de Coeziune şi Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, care să ducă la o creştere reală a calităţii vieţii din oraşele mici şi mijlocii.
     “Îmi propun să continui parteneriatul cu celelalte structuri asociative ale administrației publice locale, respectiv cu Asociația Comunelor, Asociația Municipiilor și Uniunea Națională a Consiliilor Județene. Sunt convins că doar împreună putem continua procesul de reformă al administrației locale și să contribuim astfel la îmbunătățirea serviciilor publice, prin digitalizarea acestora.“ a afirmat noul președinte al Asociației Orașelor din România, dl Adrian Teban.
     Pe un loc important pe agenda noii conduceri se află creșterea vizibilității naționale și internaționale a Asociației prin continuarea îmbunătățirii relațiilor cu structurile similare din străinătate precum și cu reprezentanții Guvernului și Parlamentului român.
Adrian Teban este primar al orașului Cugir (județul Alba) din anul 2004 și membru al Comitetului Regiunilor din 2017. Daniel Nicolaș, primar al orașului Odobești (județul Vrancea) se află la al cincilea mandat ocupând anterior funcția de vicepreședinte pentru Regiunea 2 a Asociației. Primarul orașului Borsec Mik Jozsef își continua activitatea de secretar general al A.O.R.
     Adunarea Generală Extraordinară de alegeri a avut loc în mediul online, cei 74 de reprezentanţi ai oraşelor membre, prezenți la Adunarea Generală, votând în unanimitate, prin aplauze, noua echipă care va conduce a Asociației Orașelor din România.

Persoană de contact:
Adrian TEBAN – 0723.589.103

 


 

 


  

 

| Acasa | Presa | Galeria | LegaturiStiri | Cont@ct |

.: vizualizare optima: 1024/768 px, IE6 sau Firefox2, flash, .pdf :.

Acest website folosește cookies. Prin continuarea navigării pe acest website

considerăm că acceptați politicile de utilizare a cookies.

2010 © Asociatia Oraselor din Romania.
        Termeni si conditii de utilizare.
  .: un produs PULS MEDIA COM :.